The World's 7 Most Expensive Foods
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 337
Minutes to read: 4
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Now we all love food don't get me wrong, and who can beat a nice meal in a more upmarket restaurant ?

Giờ đây tất cả chúng ta đều yêu thích thức ăn, đừng hiểu sai ý tôi, và ai có thể trả bớt giá cho một bữa ăn ngon trong một nhà hàng sang trọng hơn?

But paying over $600 for a burger, or $150 for a pizza seems ludicrous - though if you have the money, why not!

Nhưng trả hơn 600 đô la cho một chiếc bánh mì kẹp thịt (burger), hoặc 150 đô la cho một chiếc bánh pizza có vẻ lố bịch - mặc dù nếu bạn có tiền, tại sao không!

Here we're going to look at some of the world's most expensive foods, obviously, this doesn't list every type of food by any means but I've chosen some of the world's favorites and those that are most common.

Ở đây, chúng ta sẽ xem xét một số loại thực phẩm đắt tiền nhất thế giới, có thể thấy được phần này không liệt kê mọi loại thực phẩm nhưng tôi đã chọn một số loại yêu thích trên thế giới và những loại phổ biến nhất.

So let's begin!

Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu nào!

Wagyu beef is the world's most expensive beef , costing around $275 per lb for the meat itself, and a 2000 vintage cote de boeuf, or rib steak , costing $3200.

Thịt bò Nhật Bản hay còn có tên gọi là thịt bò Wagyu là loại thịt bò đắt nhất thế giới, có giá khoảng 275 đô la mỗi pound (hay lb) cho bản thân thịt và một miếng sườn bò lâu năm được sản xuất vào năm 2000 hay "2000 vintage cote de boeuf" (tên của món thịt bò được bảo quản theo phương pháp "ngủ đông" từ con bò đã được mổ cả mấy chục năm về trước), hoặc bít tết sườn, có giá 3200 đô la.

Why is it so pricey ?

Tại sao nó lại đắt như vậy?

Apparently, for the steak at least, it's due to the very small numbers of hanging aged Wagyu ribs and the very low-stress levels the cattle are put through both during slaughter , with a specially designed abattoir , and during rearing.

Rõ ràng, ít nhất là đối với bít tết, do số lượng các xương sườn Wagyu được treo lâu năm rất ít và mức độ căng thẳng mà gia súc phải trải qua rất thấp cả trong quá trình giết mổ, với một lò mổ được thiết kế đặc biệt và cả trong quá trình nuôi.

Wagyu beef itself must come from a specific breed of Japanese cattle with incredibly high in fat marbling , allowing the meat to in essence melt in your mouth.

Bản thân thịt bò Wagyu phải đến từ một giống gia súc đặc thù của Nhật Bản với nhiều lớp vân mỡ cẩm thạch, cho phép miếng thịt tan chảy hoàn toàn trong miệng của bạn.

There are, however budget versions offering Wagyu beef burgers at $4.40 for a pack of 2.

Tuy nhiên, có những phiên bản bình dân cung cấp những chiếc bánh burger với thịt bò Wagyu có giá 4,40 đô la cho một gói 2 chiếc.

Civet coffee or Kopi Luwak is a type of coffee derived from coffee cherries that have already passed through the South Asian palm civet or Civet cat's digestion system and a quick search puts the price at about $75 per 9-ounce packs.

Cà phê chồn hay "Kopi Luwak"là một loại cà phê có nguồn gốc từ quả cà phê tươi đã qua hệ thống tiêu hóa của cầy vòi hương ở phía Nam châu Á hoặc còn được gọi là mèo cầy và một cuộc tìm kiếm nhanh chóng đưa ra giá khoảng 75 đô la cho mỗi gói 9 ounce.

The cats eat the cherries for the fleshy pulp , and as the bean travels through its digestive system the enzymes seep into the beans causing them to change.

Những con mèo ăn những quả tươi để lấy cùi thịt, và khi hạt cà phê di chuyển qua hệ tiêu hóa của nó, các enzym sẽ thấm vào hạt cà phê khiến chúng bị biến đổi.

After gathering, thorough washing, sun drying , roasting and brewing , these beans have a distinct flavor that's much less bitter.

Sau khi thu hoạch, rửa kỹ, phơi nắng, rang và ủ, những hạt cà phê này có hương vị đặc trưng và ít đắng hơn nhiều.

Saffron holds the title of the most expensive spice , with Spanish Saffron for example costing around $300 an ounce in Walmart.

Nhụy hoa nghệ tây (saffron) giữ danh hiệu là loại gia vị đắt nhất, với ví dụ như Saffron Tây Ban Nha có giá khoảng 300 đô la một ounce ở Walmart.

Saffron comes from the saffron crocus, this flower bears up to four flowers with each having three vivid crimson stigmas , these stigmas are handpicked , dried and then air sealed which kind of explains the price.

Saffron có nguồn gốc từ cây nghệ tây, cây hoa này có tới 4 bông với mỗi bông có 3 đầu nhụy màu đỏ thẫm sặc sỡ, những đầu nhụy này được nhặt bằng tay, sấy khô và sau đó được làm kín khí, điều này có thể giải thích được tại sao giá lại cao như vậy.

One pound is the equivalent of 80,000 flowers or one acre, so use it sparingly.

Một pound tương đương với 80.000 bông hoa hoặc một mẫu Anh, vì vậy hãy sử dụng nó một cách tiết kiệm.

Truffles are one of the most expensive ingredients in the world, with white costing more than the black varieties .

Nấm cục là một trong những nguyên liệu đắt nhất trên thế giới, với các loại màu trắng đắt hơn các loại màu đen.

Truffles are held very highly in society and are incredibly tasty but in many people's opinion the price is nothing more than a status symbol with white truffles costing up to $1,400 per pound.

Nấm cục được đánh giá rất cao trong xã hội và cực kỳ ngon nhưng theo ý kiến của nhiều người thì giá của nó chẳng khác gì một biểu tượng địa vị với nấm cục trắng có giá lên tới 1.400 đô la / pound.

The Perigord, a black truffle , for example costs $1.47 - and it weighs 0.03 ounce!

Ví dụ như Perigord, một loại nấm cục đen có giá 1,47 đô la - và nó nặng 0,03 ounce!

Matsutake, a prized Japanese answer to the black truffle , holds the title for the world's most expensive mushroom, costing around $1,000 per pound.

Nấm Matsasuke, một loại nấm được đánh giá cao của Nhật Bản so với nấm cục đen, giữ danh hiệu loại nấm đắt nhất thế giới, với giá khoảng 1.000 đô la / pound.

The most expensive of all caviar and the world's most expensive food is "Almas" or Beluga Caviar which comes from the Iranian Beluga fish - a sturgeon .

Món ăn đắt nhất trong số các loại trứng cá muối và thực phẩm đắt nhất thế giới là món trứng cá muối xa xỉ đến từ Iran "Almas" hay món trứng cá muối Beluga được lấy từ cá tầm Beluga của Iran.

A kilogram (2.2lbs) of "black gold" is sold for over $28,850.

Một kg (2.2lbs) "vàng đen" được bán với giá hơn 28.850 đô la.

Almas is produced from a 60-100 years old rare albino sturgeon's eggs which swam in the southern Caspian Sea which is much less polluted.

Trứng muối Almas được sản xuất từ trứng cá tầm bạch tạng quý hiếm 60-100 năm tuổi bơi ở phía nam Biển Caspi, nơi ít ô nhiễm hơn nhiều.

The world's most expensive hamburger is expensive not due to ingredients but size .

Chiếc bánh hamburger đắt nhất thế giới không phải do nguyên liệu mà do kích cỡ.

The burger sells for $5,000 and is made by Juicy's Foods and Ovations Food services for Juicy's Outlaw Grill, USA.

Chiếc bánh hamburger được bán với giá 5.000 đô la và được sản xuất bởi bộ phận Foods and Ovations Food của Juicy làm cho chuỗi cửa hàng lưu động bán thức ăn nhanh Juicy's Outlaw Grill, Hoa Kỳ.

This was a humongous burger weighing 777lbs.

Đây là một chiếc bánh hamburger khổng lồ nặng 777 pound.

The most expensive normal-sized burger, when discounting those that must be purchased alongside expensive drinks etc., would be the Honky Tonk burger in Glamburger, London, England.

Loại bánh burger có kích cỡ bình thường đắt nhất, khi trừ hao cả việc chúng phải được mua kèm với những loại đồ uống đắt tiền, v.v., sẽ là bánh hamburger của Honky Tonk ở Glamburger, London, Anh.

The burger costs around £1200 ($1500) and consists of a Kobe and Wagyu patty garnished in gold leaf , with lobster , caviar , venison , a duck egg and black truffle .

Chiếc bánh hamburger có giá khoảng 1200 bảng Anh(tương đương 1500 đô la) và bao gồm một miếng thịt bò Kobe và Wagyu được trang trí bằng lá vàng, với tôm hùm, trứng cá muối, thịt nai, một quả trứng vịt và nấm cục đen.

The most expensive chocolate concoction comes from Knipschildt, a Danish chocolatier .

Công thức pha chế sô-cô-la đắt nhất đến từ hãng Knipschildt, một nhà sản xuất sô-cô-la người Đan Mạch.

The Chocopologie is a $250 dark chocolate truffle , with black truffle at its heart.

Chocopologie là một loại nấm cục sô-cô-la đen trị giá 250 đô la, với nhân là nấm cục đen.

It's made of blended 70% Valrhona cacao combined with truffle oil to form a ganache and hand-rolled before being dusted with cocoa powder.

Nó được làm từ 70% cacao Valrhona được pha trộn rồi kết hợp với dầu nấm cục để tạo thành một lớp kem và được cán bằng tay trước khi được phủ bằng bột ca cao.

In terms of simple chocolate though, the To'ak wins.

Tuy nhiên xét về khía cạnh sô-cô-la thuần túy, thì sô-cô-la To'ak thắng.

To'ak means earth and tree in Ecuadorian dialects and costs around $260 per bar this, according to To'ak, is because it's made from the 5% of cacao labeled as 'fine-grade' whereas normal chocolate comes from the other 95%.

To'ak có nghĩa là đất và cây trong tiếng địa phương của Ecuador và có giá khoảng 260 đô la một thanh, theo đại diện công ty To'ak, là vì nó được làm từ 5% cacao được dán nhãn là 'hảo hạng' trong khi sô-cô-la bình thường đến từ 95% còn lại.

Tăng