The Great Wall of China
27 Apr, 2020
Total vocabularies: 231
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
The Great Wall of China is one of the greatest sights in the world.

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là một trong những thắng cảnh vĩ đại nhất trên thế giới.

It is the world's longest wall and biggest ancient architecture .

Đây là bức tường dài nhất và là công trình kiến trúc cổ đại lớn nhất của thế giới.

Its winding path over rugged country and steep mountains takes in some great scenery .

Con đường quanh co của nó băng qua những miền đồi núi lởm chởm và những ngọn núi dốc đứng mang đến một số khung cảnh tuyệt vời.

It has a stunning array of scenery from the beaches of Qinhuangdao to a desert corridor between tall mountain ranges.

Nó có một loạt các cảnh quan tuyệt đẹp từ các bãi biển của Tần Hoàng Đảo (Qinhuangdao) đến một hành lang sa mạc giữa các dãy núi cao.

The "Long Wall" has a long history - more than 2,300 years.

"Bức tường dài" có lịch sử lâu đời - hơn 2.300 năm.

It was built in different areas by different dynasties to protect different territorial borders.

Nó được xây dựng ở các khu vực khác nhau bởi các triều đại khác nhau để bảo vệ các biên giới lãnh thổ khác nhau.

The First Emperor of Qin was not the first to build the Great Wall .

Hoàng đế đầu tiên họ Tần không phải là người đầu tiên xây dựng Vạn Lý Trường Thành.

He linked the northern walls of the states he conquered .

Ông liên kết các bức tường phía bắc của các tiểu bang mà ông đã chinh phục.

Glutinous rice played an important role when building the wall.

Gạo nếp đóng một vai trò quan trọng khi xây tường.

It helped fix the bricks in place and bound the bricks together so tightly that weeds cannot grow in many parts.

Nó đã giúp cố định các viên gạch tại chỗ và kết dính các viên gạch với nhau chặt chẽ đến mức cỏ dại không thể mọc ở nhiều phần.

In the Han Dynasty , the emperors extended the Great Wall far into today's western China to protect Silk Road trade .

Vào thời nhà Hán, các hoàng đế đã mở rộng Vạn Lý Trường Thành đến tận miền Tây Trung Quốc ngày nay để bảo vệ con đường thương mại với tên gọi Con Đường Tơ Lụa.

During the Cultural Revolution (1966-1976), many Great Wall bricks were used in building homes, farms , or reservoirs .

Trong cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-1976), nhiều viên gạch của Vạn Lý Trường Thành đã được sử dụng để xây dựng nhà cửa, trang trại hoặc hồ chứa nước.

The majestic Great Wall was built with wisdom , dedication , blood , sweat , and tears .

Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, máu, mồ hôi và nước mắt.

Families were separated, and many workers died and were interred as part of the Great Wall itself.

Các gia đình ly tán, nhiều công nhân thiệt mạng và bị chôn vùi như một phần của Vạn Lý Trường Thành.

It deserves its place among "the New Seven Wonders of the World" and the UNESCO World Heritage Sites .

Nó xứng đáng có vị trí trong số "Bảy kỳ quan mới của thế giới" và các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

In December 1987 the Great Wall was placed on the World Heritage List by UNESCO .

Vào tháng 12 năm 1987, Vạn Lý Trường Thành đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới.

The height of the Great Wall is 5-8 meters (16-26 feet).

Chiều cao của Vạn Lý Trường Thành là 5-8 mét (16-26 feet).

The official length is 21,196.18 km (13,170.7 mi).

Chiều dài chính thức là 21,196.18 km (13,170.7 dặm).

It was designed to be at least three times the height of a man.

Nó được thiết kế để có chiều cao ít nhất gấp ba lần chiều cao của một người đàn ông.

Some of the Wall was built along ridges , which make it look taller.

Một số Bức tường được xây dựng dọc theo các rặng núi, khiến nó trông cao hơn.

The Great Wall was not just a wall.

Vạn Lý Trường Thành không chỉ là một bức tường.

The Great Wall is a China icon .

Vạn Lý Trường Thành là một biểu tượng của Trung Quốc.

It was an integrated military defensive system with watchtowers for surveillance , fortresses for command posts and logistics, beacon towers for communications , etc.

Đó là một hệ thống phòng thủ quân sự tích hợp với các tháp canh để giám sát, pháo đài cho các sở chỉ huy và hậu cần, tháp báo hiệu cho thông tin liên lạc, v.v.

It shows us not only China's culture of national pride , grand projects , and determined resistance , but also China's extravagant architecture and creativity .

Nó cho chúng ta thấy không chỉ nền văn hóa về niềm tự hào dân tộc, những công trình vĩ đại và sự kiên quyết kháng cự của Trung Quốc, mà còn là kiến trúc và sự sáng tạo tuyệt vời của Trung Quốc.

The Great Wall of China is the must-visit China attraction .

Vạn Lý Trường Thành là điểm tham quan du lịch Trung Quốc nhất định phải đến.

Perhaps the most powerful advertising words in history come from the poetic pen of Chairman Mao: "Until you reach the Great Wall , you're no hero.".

Có lẽ những lời quảng cáo mạnh mẽ nhất trong lịch sử đến từ ngòi bút đầy chất thơ của Chủ tịch Mao: "Chưa đến Vạn Lý Trường Thành, chưa phải là hảo hán".

Figuratively this has come to mean 'to get over difficulties before reaching a goal .'.

Theo nghĩa bóng, điều này có nghĩa là 'vượt qua những khó khăn trước khi đạt được mục tiêu'.

Badaling Great Wall was the first section of the wall to open for tourists.

Đoạn Trường Thành Bát Đạt Lĩnh (Badaling Great Wall) là phần đầu tiên của bức tường mở cửa cho khách du lịch.

The Great Wall of China cannot be seen from space by the human eye without aid.

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc không thể nhìn thấy từ khoảng cách bằng mắt người nếu không có phương tiện trợ giúp.

The Great Wall Marathon is held in October every year on Mutianyu Great Wall .

Cuộc thi Marathon Vạn Lý Trường Thành được tổ chức vào tháng 10 hàng năm trên Vạn Lý Trường Thành.

Tăng