Spring rolls
10 May, 2020
Total vocabularies: 210
Minutes to read: 3
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Spring rolls are popular Chinese snack items , which comprise of thin pastry wrap stuffed with vegetables , noodles and meat filling .

Chả giò (nem rán) là món ăn vặt phổ biến của Trung Quốc, bao gồm vỏ bột nhồi mỏng nhồi rau, mì và nhân thịt.

They may be large or small, eaten as snack food or as part of a meal, their fillings differing from region to region.

Chúng có thể lớn hoặc nhỏ, được ăn như thức ăn nhẹ hoặc như một phần của bữa ăn, nhân của chúng khác nhau giữa các vùng.

These rolls are deep fried and make an amazing starter for parties .

Những cuộn này được chiên giòn và là món khai vị tuyệt vời cho các bữa tiệc.

Spring roll recipes are famous throughout the world and have their own variations .

Công thức làm chả giò nổi tiếng khắp thế giới và có những biến tấu riêng.

Spring rolls are usually served with a dipping sauce .

Chả giò thường được ăn kèm với nước chấm.

Spring rolls differ faintly from place to place.

Chả giò mỗi nơi một khác.

Shanghai Spring Roll and Fuzhou Spring Roll are the two popular spring rolls .

Chả giò Thượng Hải và chả giò Phúc Châu là hai loại chả giò phổ biến.

Spring rolls originated in China and the history of these rolls can be dated back to Eastern Jin dynasty .

Món chả giò có nguồn gốc từ Trung Quốc và lịch sử của những món chả giò này có từ thời Đông Tấn.

In that period, thin cakes made of flour were very popular and were mostly accompanied with vegetables .

Vào thời kỳ đó, bánh mỏng làm bằng bột rất phổ biến và chủ yếu được ăn kèm với rau.

These cakes were specially made to mark the beginning of spring and eventually started being called " spring dish".

Những chiếc bánh này được làm đặc biệt để đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân và cuối cùng bắt đầu được gọi là "món ăn mùa xuân".

Spring dish gained immense popularity at the time of Tang and Song dynasty rule and in this period the dish was better known as five spice dish because of its hot and spicy flavor .

Món ăn mùa xuân đã trở nên phổ biến rộng rãi vào thời nhà Đường và nhà Tống và trong thời kỳ này, món ăn này được biết đến nhiều hơn với tên gọi món ngũ vị hương vì hương vị cay và nóng của nó.

Gradually, at the time of Ming and Qing dynasties, the cake got transformed to rolls and the name changed from spring dish to spring rolls .

Dần dần, vào thời nhà Minh và nhà Thanh, bánh được chuyển thành những món cuốn và tên đổi từ món ăn mùa xuân thành cuốn mùa xuân (hay chả giò).

The spring roll recipe was a major feature in Chinese imperial menu .

Công thức món chả giò là một đặc điểm chính trong thực đơn của cung đình Trung Quốc.

Spring Rolls in China were called Chun Geun.

Chả giò ở Trung Quốc được gọi là Chun Geun.

Chun means spring and these rolls signified the arrival of spring season.

Chun có nghĩa là mùa xuân và những cuộn này báo hiệu mùa xuân đến.

Spring rolls are one of the delicious appetizers and also make a good party food.

Chả giò là một trong những món khai vị ngon và cũng là một món ăn ngon trong bữa tiệc.

These finger foods are usually cut into small rolls and served.

Những thức ăn cầm tay này thường được cắt thành các cuộn nhỏ và phục vụ.

They taste perfect when eaten with the dips .

Chúng có hương vị hoàn hảo khi ăn cùng với nước chấm.

Cold beverages like alcohol and soft drinks and hot beverages like tea and coffee are usually consumed with these Chinese rolls.

Đồ uống lạnh như rượu và nước ngọt và đồ uống nóng như trà và cà phê thường được dùng với những cuộn chả giò Trung Quốc này.

They also make a perfect food option for tiffin and picnics .

Chúng cũng là một lựa chọn thực phẩm hoàn hảo cho bữa ăn trưa và dã ngoại.

Spring rolls make use of four basic steps such as preparing dough sheet , making fillings , wrapping and finally deep frying.

Làm chả giò gồm 4 bước cơ bản như chuẩn bị bột, làm nhân, gói và cuối cùng là chiên giòn.

The basic ingredients to make spring rolls are thin noodles or vermicelli , rice flour , soy sauce , mint , lettuce , tofu , carrots and capsicum .

Nguyên liệu cơ bản để làm chả giò là mì hoặc bún tàu, bột gạo, xì dầu, bạc hà, xà lách, đậu phụ (tàu hủ), cà rốt và ớt chuông.

To make the rolls, dough is prepared by mixing the flour with water and a pinch of salt and is kept aside for a while after making.

Để làm những cuốn chả giò này, người ta chuẩn bị bột bằng cách trộn bột với nước và một chút muối rồi để sang một bên một lúc sau khi làm.

The vegetables , mint and lettuce is thinly chopped and tofu is baked by adding soy sauce .

Các loại rau, bạc hà và rau diếp được xắt mỏng và đậu phụ được nướng bằng cách thêm nước tương.

Baked tofu is sliced into long strips .

Đậu phụ nướng cắt thành từng dải dài.

Vermicelli or thin noodles are boiled and once cooked, strained .

Bún tàu hoặc sợi mì mỏng được luộc chín và sau đó vắt ráo nước.

The prepared dough is rolled into round thin sheets.

Bột đã chuẩn bị được cán thành những tấm mỏng hình tròn.

Noodles , few mint leaves, chopped vegetables , and lettuce are placed on thin wraps and then is rolled.

Mì, một ít lá bạc hà, rau cắt nhỏ và xà lách được đặt trên các gói mỏng và sau đó được cuộn lại.

The rolls are deep fried and served.

Các cuộn được chiên giòn và phục vụ.

Tăng
Source: ifood.tv