Mexico
06 May, 2020
Total vocabularies: 245
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Mexico, officially the United Mexican States, is a country in the southern portion of North America.

Mexico, tên chính thức là Hợp chủng quốc Mexico, là một quốc gia ở phía nam của Bắc Mỹ.

Covering almost 2,000,000 square kilometers (770,000 sq mi), Mexico is the 13th-largest country in the world.

Có diện tích gần 2.000.000 km vuông (770.000 dặm vuông), Mexico là quốc gia lớn thứ 13 trên thế giới.

Mexico City is built on a lake called Texcoco.

Thành phố Mexico được xây dựng trên một hồ nước có tên Texcoco.

The border between Mexico and the United States is the second largest border in the world.

Biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ là biên giới lớn thứ hai trên thế giới.

With an estimated population of over 129 million people, Mexico has 68 official languages .

Với dân số ước tính hơn 129 triệu người, Mexico có 68 ngôn ngữ chính thức.

Mexico is the most populated Spanish-speaking country in the world.

Mexico là quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đông dân nhất trên thế giới.

Olmecs (1400-300 BC), is the first greatest civilization in Mexico.

Olmecs (1400-300 trước Công nguyên), là nền văn minh vĩ đại nhất đầu tiên ở Mexico.

They worshiped a mysterious , unnamed god that was part of Jaguar and part human.

Họ tôn thờ một vị thần bí ẩn, vô danh, là một phần của báo đốm Mỹ và một phần của con người.

They established many cities along the eastern coast of Mexico.

Họ đã thành lập nhiều thành phố dọc theo bờ biển phía đông của Mexico.

The Zapotec civilization (600 BC - AD 800) developed the first writing system in the Americans and established great cities along southern Mexico.

Nền văn minh Zapotec (600 trước Công nguyên - 800 sau Công nguyên) đã phát triển hệ thống chữ viết đầu tiên ở người Mỹ và thành lập các thành phố lớn dọc theo miền nam Mexico.

Modern Mexicans are a unique blend of many ancient civilizations , including the Olmec, Zapotec, Toltec, Maya, Aztec, Inca, African, French, and Spanish.

Người Mexico hiện đại là sự pha trộn độc đáo của nhiều nền văn minh cổ đại, bao gồm Olmec, Zapotec, Toltec, Maya, Aztec, Inca, Châu Phi, Pháp và Tây Ban Nha.

Mexico City has had many nicknames in the past including "City of the Palaces ", "City of Hope " and "Capital in Movement ".

Thành phố Mexico đã có nhiều biệt danh trong quá khứ bao gồm "Thành phố của những cung điện", "Thành phố của hy vọng" và "Thủ đô trong chuyển động".

Mexico was named "New Spain" when Hernan Cortes conquered the territory from the Aztecs.

Mexico được mệnh danh là "Tây Ban Nha mới" khi Hernan Cortes chinh phục lãnh thổ từ tay người Aztec.

The Aztecs adopted human sacrifice from earlier cultures (such as the Olmecs) because they believed the universe would come to an end and the sun would cease to move without human blood .

Người Aztec chấp nhận hiến tế con người từ các nền văn hóa trước đó (chẳng hạn như người Olmecs) vì họ tin rằng vũ trụ sẽ kết thúc và mặt trời sẽ ngừng di chuyển nếu không có máu người.

There are many ancient statues of gods sticking out their tongues, such as Huitzilopochtli, which may be a sacred gesture that suggests their thirst for blood.

Có rất nhiều tượng thần cổ đại thè lưỡi, chẳng hạn như Huitzilopochtli, đó có thể là một cử chỉ thiêng liêng cho thấy họ khát máu.

The Aztecs played ritual ball game known as tlachtli in which the losers were often sacrificed to the gods.

Người Aztec chơi trò chơi bóng nghi lễ được gọi là tlachtli, trong đó những người thua cuộc thường bị hiến tế cho các vị thần.

The Aztecs sacrificed 1% of their population every year or about 250,000 people.

Người Aztec đã hy sinh 1% dân số của họ mỗi năm hoặc khoảng 250.000 người.

In 1913, Mexico had three different presidents , in a span of one hour.

Năm 1913, Mexico có ba tổng thống khác nhau, trong khoảng thời gian một giờ.

Mexico has the world's fifteenth-largest economy by nominal GDP, and the eleventh-largest by PPP.

Mexico có nền kinh tế lớn thứ mười lăm thế giới tính theo GDP (tổng sản phẩm quốc nội) danh nghĩa và lớn thứ mười một tính theo PPP (sức mua tương đương).

The Mexican economy is strongly linked to those of its 1994 North American Free Trade Agreement (NAFTA) partners, especially the United States.

Nền kinh tế Mexico có mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) năm 1994, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Mexico's main industries are food and beverages , tobacco , chemicals , iron and steel , petroleum , mining and tourism .

Các ngành công nghiệp chính của Mexico là thực phẩm và đồ uống, thuốc lá, hóa chất, sắt thép, dầu khí, khai thác mỏ và du lịch.

Their agricultural products are rice, beans, coffee, fruit, and tomatoes.

Sản phẩm nông nghiệp của họ là gạo, đậu, cà phê, trái cây và cà chua.

Chocolate, chilies, and corn are introduced to the world by Mexico.

Sô-cô-la, ớt và ngô được Mexico giới thiệu ra thế giới.

Hot chocolate was considered the sacred drink by the Aztecs.

Sô-cô-la nóng được coi là thức uống thiêng liêng của người Aztec.

Popcorn was domesticated 9,000 years ago in Mexico.

Bỏng ngô đã được thuần hóa cách đây 9.000 năm ở Mexico.

75% of all sesame seeds grown in Mexico end up on McDonald's hamburger buns.

75% hạt mè được trồng ở Mexico đều có mặt trên bánh hamburger của McDonald.

Mexico is home to over 30 UNESCO World Heritage Sites and is a popular tourist destination .

Mexico là nơi có hơn 30 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là một điểm đến du lịch nổi tiếng.

The oldest university in North America, the National University of Mexico, was established in 1551.

Trường đại học lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, Đại học Quốc gia Mexico, được thành lập vào năm 1551.

Great Pyramid of Cholula in Mexico is the largest pyramid in the world.

Đại kim tự tháp Cholula ở Mexico là kim tự tháp lớn nhất thế giới.

It is also the largest monument ever constructed in the world.

Đây cũng là đài tưởng niệm lớn nhất từng được xây dựng trên thế giới.

The Chichen Itza Pyramid in Mexico was named one of the new Seven Wonders of the World.

Kim tự tháp Chichen Itza ở Mexico được mệnh danh là một trong Bảy Kỳ Quan Thế Giới mới.

Mexico City is home to the world's largest taxi fleet of 100,000 taxis running every day.

Thành phố Mexico là nơi có đội taxi lớn nhất thế giới với 100.000 xe taxi chạy mỗi ngày.

Tăng
Source: facttoss.com