Marilyn Monroe
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 239
Minutes to read: 3
Topic: People
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Marilyn Monroe, baptized as Norma Jean Baker , was born in June 1926.

Marilyn Monroe, được đặt tên rửa tội là Norma Jean Baker, sinh vào tháng 6 năm 1926.

She is a model , actress , singer and arguably one of the most famous women of the twentieth century.

Bà là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ và được cho là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất thế kỷ XX.

Monroe has become an iconic representative of fame and female beauty .

Monroe đã trở thành biểu tượng đại diện cho sự nổi tiếng và sắc đẹp của phụ nữ.

She is widely regarded as one of most influential figures in American culture .

Bà được nhiều người coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong nền văn hóa Mỹ.

As a child, Marilyn Monroe's mother, Gladys Pearl Baker, was institutionalised and then Norma Jeane, lived an orphanage and had eleven different sets of foster parents.The traumatic childhood made her shy and reserved .

Khi còn nhỏ, mẹ của Marilyn Monroe là bà Gladys Pearl Baker, đã được đưa vào cơ sở giáo dục và sau đó là Norma Jeane, đã sống trong một trại trẻ mồ côi và có 11 cha mẹ nuôi khác nhau.

Just after her 16th birthday, in 1942, Monroe married her 21 year old, next door neighbour Jimmy Dougherty.

Ngay sau sinh nhật lần thứ 16, vào năm 1942, Monroe kết hôn với người hàng xóm 21 tuổi Jimmy Dougherty.

Marilyn became a housewife , but the couple were not close, and Monroe reports being bored.

Marilyn trở thành một bà nội trợ, nhưng hai vợ chồng không gần gũi nhau, và Monroe cho biết đang cảm thấy buồn chán.

In 1943, her husband left to join the Merchant Marines to participate in America's War effort.

Năm 1943, chồng bà rời đi để gia nhập vào lực lượng Hàng Hải Thương Mại của Hoa Kỳ (Merchant Marines) để tham gia vào hỗ trợ cho chiến tranh của Mỹ.

They split up shortly after.

Họ chia tay ngay sau đó.

To earn a living , Marilyn took a job at a local munitions factory in Burbank, California.

Để kiếm sống, Marilyn đã nhận công việc tại một nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược địa phương ở Burbank, California.

It was here that Marilyn got her first big break.

Chính tại đây, Marilyn đã có bước đột phá lớn đầu tiên.

Photographer David Conover was covering the munitions factory to show women at work for the War effort.

Nhiếp ảnh gia David Conover đang chụp ảnh nhà máy sản xuất vũ khí để giới thiệu những người phụ nữ đang làm việc để hỗ trợ cho chiến tranh.

He was struck by the beauty and photogenic nature of Monroe, and he used her in many of his photographs .

Ông bị ấn tượng bởi vẻ đẹp và bản chất ăn ảnh của Monroe, và ông đã sử dụng bà trong nhiều bức ảnh của mình.

This enabled her to start a career as a model , and she was soon featured on the front of many magazine covers .

Điều này giúp bà bắt đầu sự nghiệp của một người mẫu, và bà sớm được xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí.

1946 was a pivotal year for Marilyn, she divorced her young husband and changed her name from, the boring, Norma Baker to the more glamorous Marilyn Monroe (a combination of a 20's star Marilyn Miller with Monroe, her mother's maiden name.).

Năm 1946 là năm mấu chốt đối với Marilyn, bà ly hôn với người chồng trẻ và đổi tên từ Norma Baker nhàm chán thành Marilyn Monroe quyến rũ hơn (sự kết hợp giữa ngôi sao 20 tuổi Marilyn Miller với Monroe, tên thời con gái của mẹ bà).

She took drama lessons and got her first movie contract with Twentieth Century Fox.

Bà đã học kịch và có hợp đồng điện ảnh đầu tiên với hãng phim 20th Century Fox.

Her first few films were low key, but from these beginnings, it gained her more prominent roles in films such as All About Eve, Niagara and later Gentleman Prefer Blondes and How To Marry A Millionaire.

Một số bộ phim đầu tiên của bà không thành công, nhưng từ những khởi đầu này, bà đã có được những vai diễn nổi bật hơn trong các bộ phim như All About Eve, Niagara và sau đó là Gentleman Prefer Blondes và How To Marry A Millionaire.

These successful film roles thrust her into the global limelight.

Những vai diễn điện ảnh thành công này đã đưa bà đến với ánh đèn sân khấu toàn cầu.

She became an iconic figure of Hollywood glamour and fashion .

Bà trở thành biểu tượng của sự hào nhoáng và thời trang của Hollywood.

She was an epitome of sensuality , beauty and effervescence and was naturally photogenic .

Bà là một mẫu mực của sự gợi cảm, xinh đẹp và tỏa sáng và rất ăn ảnh.

But she often found the trappings of fame difficult to deal with.

Nhưng bà thường thấy những cạm bẫy của sự nổi tiếng rất khó đối phó.

Marilyn Monroe was always seen as the gorgeous , blonde , sex symbol of the 50's, but the truth is that this lady was just as smart as she was beautiful.

Marilyn Monroe luôn được coi là biểu tượng tình dục, tóc vàng, lộng lẫy của những năm 50, nhưng sự thật là người phụ nữ này vừa thông minh lại xinh đẹp.

She loved reading books and in her home, she had a library of 400 books.

Bà thích đọc sách và trong nhà bà có một thư viện gồm 400 cuốn sách.

Her favourite poets were Walt Whitman and John Keats, and she also studied literature at UCLA.

Các nhà thơ yêu thích của bà là Walt Whitman và John Keats, và bà cũng học văn học tại Đại học California, Los Angeles (UCLA).

No wonder why writers loved her as well - Truman Capote and Jean Paul Sartre couldn't resist Monroe.

Không ngạc nhiên tại sao các nhà văn cũng yêu thích bà ấy - Truman Capote và Jean Paul Sartre không thể cưỡng lại Monroe.

Tăng