Coco Chanel
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 221
Minutes to read: 3
Topic: People
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Fashion designer Gabrielle Bonheur Chanel , or Coco Chanel, born in 1883, in France, is famous for her timeless designs , trademark suits and little black dresses .

Nhà thiết kế thời trang Gabrielle Bonheur Chanel, hay Coco Chanel, sinh năm 1883, tại Pháp, nổi tiếng với những thiết kế vượt thời gian, những bộ vest hàng hiệu và những chiếc váy đen nhỏ nhắn.

She was a leading French modernist designer, whose patterns of simplicity and style revolutionised women's clothing.

Bà từng là nhà thiết kế theo chủ nghĩa hiện đại hàng đầu của Pháp, người có những mẫu trang phục đơn giản và phong cách đã cách mạng hóa trang phục của phụ nữ.

She was the only designer to be listed in the Time 100 most influential people of the Twentieth Century.

Bà từng là nhà thiết kế duy nhất lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất Thế kỷ 20 của tạp chí Time.

Chanel was raised in an orphanage and taught to sew.

Chanel lớn lên trong một trại trẻ mồ côi và được dạy may vá.

She had a brief career as a singer before opening her first clothes shop in 1910.

Bà đã có sự nghiệp ca sĩ ngắn ngủi trước khi mở cửa hàng quần áo đầu tiên vào năm 1910.

Chanel performed in clubs in Vichy and Moulins where she was called "Coco." .

Chanel đã biểu diễn trong các câu lạc bộ ở Vichy và Moulins, nơi bà được gọi là "Coco".

Opening her first shop on Paris's Rue Cambon in 1910, Chanel started out selling hats .

Mở cửa hàng đầu tiên trên đường Rue Cambon của Paris vào năm 1910, Chanel bắt đầu bán mũ.

She later added stores in Deauville and Biarritz and began making clothes.

Sau đó, bà mở thêm các cửa hàng ở Deauville và Biarritz và bắt đầu tạo ra những bộ quần áo.

In 1913, with financial aid from a lover Arthur Capel, Chanel opened a boutique selling fashionable clothes in Deauville.

Năm 1913, với sự hỗ trợ tài chính từ người tình Arthur Capel, Chanel đã mở một cửa hàng bán quần áo thời trang ở Deauville.

She made innovative use of jersey fabric - a manufactured cloth which proved useful during the shortages of the First World War.

Bà đã sử dụng sáng tạo vải dệt kim - một loại vải được sản xuất đã tỏ ra hữu ích trong thời kỳ thiếu thốn của Thế chiến thứ nhất.

She quickly gained a rising reputation for being on the forefront of fashion, and her initial success encouraged her to start another shop in Biarritz which prospered as a venue for the wealthy during the First World War.

Bà nhanh chóng nổi tiếng vì đi đầu trong lĩnh vực thời trang, và thành công ban đầu đã khuyến khích bà mở một cửa hàng khác ở Biarritz, nơi thịnh vượng như một địa điểm cho những người giàu có trong Thế chiến thứ nhất.

In the 1920s, she launched her first perfume and eventually introduced the Chanel suit and the little black dress, with an emphasis on making clothes that were more comfortable for women.

Vào những năm 1920, bà cho ra mắt loại nước hoa đầu tiên của mình và cuối cùng giới thiệu bộ đồ Chanel và chiếc váy nhỏ màu đen, với trọng tâm là tạo ra những bộ quần áo thoải mái hơn cho phụ nữ.

She herself became a much revered style icon known for her simple yet sophisticated outfits paired with great accessories , such as several strands of pearls .

Bản thân bà ấy đã trở thành một biểu tượng phong cách được nhiều người kính trọng, nổi tiếng với những bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế kết hợp với những phụ kiện tuyệt vời, chẳng hạn như một vài sợi ngọc trai.

The 1920s were a significant period of liberation for women.

Những năm 1920 là một thời kỳ giải phóng đáng kể cho phụ nữ.

It was a decade where women received the vote in several western countries.

Đó là một thập kỷ mà phụ nữ nhận được phiếu bầu ở một số nước phương Tây.

It was also a time when women were increasingly seen in professions and jobs , previously the reserve of men.

Đó cũng là thời điểm mà phụ nữ ngày càng được nhìn thấy nhiều hơn trong các ngành nghề và công việc, trước đây là lực lượng dự trữ của nam giới.

Her fashion symbolised some of these social and political changes .

Thời trang của bà ấy tượng trưng cho một số thay đổi xã hội và chính trị.

Coco Chanel gave us the most famous perfume , Chanel No 5.

Coco Chanel đã cho chúng ta loại nước hoa nổi tiếng nhất, Chanel No 5.

The perfume was launched in 1921 and had its place in history secured when Marilyn Monroe was asked what she wore to bed and she answered "Just a few drops of Chanel No 5″.

Nước hoa được ra mắt vào năm 1921 và đã có vị trí trong lịch sử khi Marilyn Monroe được hỏi đã mặc gì khi đi ngủ và bà ấy trả lời “Chỉ cần một vài giọt Chanel No 5 ″.

It was called Chanel No 5 as it was the 5th scent from her samples.

Nó được gọi là Chanel No 5 vì đây là mùi hương thứ 5 trong các mẫu thử của bà.

She was pretty simple with the names of her products.

Bà ấy khá đơn giản với tên của các sản phẩm của mình.

In 1938, she retired from the fashion business.

Năm 1938, bà nghỉ việc kinh doanh thời trang.

However, 16 years later, she made a determined comeback after becoming fed up with seeing French fashion become dominated by men.

Tuy nhiên, 16 năm sau, bà quyết tâm trở lại sau khi chán ngấy việc thời trang Pháp bị đàn ông thống trị.

She prided herself on her great taste, fashion and practicality combined with an awareness of what people wanted.

Bà tự hào về gu thẩm mỹ tuyệt vời, thời trang và tính thiết thực của mình kết hợp với nhận thức về những gì mọi người muốn.

It was this that made her the most recognisable name in world fashion.

Chính điều này đã khiến bà trở thành cái tên dễ nhận biết nhất trong làng thời trang thế giới.

Tăng
Source: biography.com