Hongkong
27 Apr, 2020
Total vocabularies: 244
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Hong Kong is not classified as a country .

Hồng Kông không được phân loại như là một quốc gia.

Hong Kong was under British rule from 1842 to 1997.

Hồng Kông nằm dưới sự cai trị của Anh từ năm 1842 đến năm 1997.

Today it is a Special Administrative Region of China in the eastern Pearl River Delta by the South China Sea.

Ngày nay nó là một đặc khu hành chính của Trung Quốc ở phía đông đồng bằng sông Châu Giang cạnh Biển Đông.

The name of the city is a Cantonese phrase that translates to fragrance harbor .

Tên của thành phố là một cụm từ tiếng Quảng Đông có nghĩa là bến cảng hương thơm.

The people of mainland China moved to Hong Kong in 221 BC.

Người dân Trung Quốc đại lục chuyển đến Hồng Kông vào năm 221 trước Công nguyên.

In the 1900s, this region became a special refuge to Chinese exiles .

Vào những năm 1900, khu vực này trở thành nơi ẩn náu đặc biệt của những người Trung Quốc lưu vong.

In 1941, the fear of the communist party led a huge number of immigrants to flee China and settle in Hong Kong.

Năm 1941, nỗi sợ hãi đảng cộng sản đã khiến một lượng lớn người nhập cư chạy khỏi Trung Quốc và định cư ở Hồng Kông.

The region was officially recognized as a free port in 1950.

Khu vực này chính thức được công nhận là một cảng tự do vào năm 1950.

Three quarters of the city's landmass is rural.

Ba phần tư diện tích đất của thành phố là nông thôn.

Major attractions in the rural areas include 24 parks, woodlands , reservoirs , hills and a beautiful coastline .

Các điểm tham quan chính ở khu vực nông thôn bao gồm 24 công viên, rừng cây, hồ chứa, đồi và một đường bờ biển tuyệt đẹp.

Hong Kong is made up of more than 200 islands which is why it is often necessary to travel over water bodies.

Hồng Kông được tạo thành từ hơn 200 hòn đảo, đó là lý do tại sao việc đi lại trên các vùng nước là rất cần thiết.

Some islands that make up the Hong Kong region are completely uninhabitable and unreachable .

Một số hòn đảo tạo nên khu vực Hồng Kông hoàn toàn không thể ở được và không thể tiếp cận.

Hong Kong International Airport is the size of 20 football fields combined.

Sân bay quốc tế Hồng Kông có kích thước bằng 20 sân bóng đá cộng lại.

The Hong Kong International Airport is among the top ten busiest in the world.

Sân bay Quốc tế Hồng Kông nằm trong top 10 sân bay bận rộn nhất trên thế giới.

It handles over 59 million passengers every day.

Nó vận chuyển hơn 59 triệu hành khách mỗi ngày.

The city is known to have the largest fleet of ferries in the world transporting people and goods to Macau and various Chinese cities.

Thành phố này được biết đến là nơi có đội phà lớn nhất trên thế giới vận chuyển người và hàng hóa đến Ma Cao và các thành phố khác nhau của Trung Quốc.

The Tsing Ma bridge is a remarkable work of art that is considered among prestigious landmarks in the region .

Cây cầu treo Thanh Mã (Tsing Ma) là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được coi là một trong những địa danh nổi tiếng trong khu vực.

It is the longest road and rail suspension bridge in the world.

Đây là cây cầu treo đường bộ và đường sắt dài nhất trên thế giới.

The region is regarded as one of those with the highest number or restaurants or cafes per capital.

Khu vực này được coi là một trong những khu vực có số lượng nhà hàng hoặc quán cà phê cao nhất trên thủ đô.

This gives residents and tourists an opportunity to sample various types of delicacies from around the world.

Điều này mang đến cho người dân và khách du lịch cơ hội nếm thử nhiều món ngon từ khắp nơi trên thế giới.

Originally a sparsely populated area of farming and fishing villages , the territory has become one of the world's most significant financial centres and commercial ports .

Ban đầu là một khu vực dân cư thưa thớt của các làng nông nghiệp và đánh cá, lãnh thổ này đã trở thành một trong những trung tâm tài chính và cảng thương mại quan trọng nhất thế giới.

It is the world's tenth-largest exporter and ninth-largest importer .

Đây là nhà xuất khẩu lớn thứ mười trên thế giới và nhà nhập khẩu lớn thứ chín.

Hong Kong has a major capitalist service economy characterised by low taxation and free trade , and the currency .

Hồng Kông có một nền kinh tế dịch vụ tư bản chủ yếu được đặc trưng bởi thuế thấp và thương mại tự do, và tiền tệ.

Hong Kong dollar is the eighth most traded currency in the world.

Đô la Hồng Kông là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ tám trên thế giới.

Hong Kong hosts the largest concentration of ultra high-net-worth individuals of any city in the world.

Hồng Kông là nơi tập trung đông nhất những cá nhân có giá trị ròng cực cao so với bất kỳ thành phố nào trên thế giới.

It has won the title of "The Best Business City in the World" for over four years.

Nó đã giành được danh hiệu "Thành phố Kinh doanh Tốt nhất trên Thế giới" trong hơn bốn năm.

This award is organized and announced by Business Traveler Asia Pacific Magazine.

Giải thưởng này do Tạp chí Business Traveler châu Á Thái Bình Dương tổ chức và công bố.

In this region , parents that give birth to a son and then daughter are considered to be among the luckiest people in the world.

Ở vùng này, những bậc cha mẹ sinh được con trai và sau đó là con gái được coi là những người may mắn nhất trên thế giới.

Hong Kong governance system guarantees free education for students up to 12 years.

Hệ thống quản trị Hồng Kông đảm bảo giáo dục miễn phí cho sinh viên lên đến 12 năm.

Hong Kong locals believe that eating noodles on your birthday is a sure way to boost long life and blessings .

Người dân địa phương Hồng Kông tin rằng ăn mì vào ngày sinh nhật của bạn là một cách chắc chắn để tăng tuổi thọ và phước lành.

Dimsum which are a popular snack for many people across the world originated from this region .

Dimsum vốn là món ăn nhẹ phổ biến của nhiều người trên thế giới có nguồn gốc từ vùng này.

Dimsum originated here in southern China and means "touch the heart".

Dimsum bắt nguồn từ đây ở miền nam Trung Quốc và có nghĩa là "chạm vào trái tim".

Tăng