50 Friendly Facts About Canada (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 224
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
The Royal Canadian Mounted police which has 30,000 members, originated from the Mounted Police which was formed in 1873 which started with just nine officers .

Cảnh sát Mounted của Hoàng gia Canada có 30.000 thành viên, có nguồn gốc từ Mounted Police được thành lập vào năm 1873 với chỉ 9 sĩ quan.

There is only one desert in all of Canada located in British Colombia.

Chỉ có một sa mạc trên toàn bộ Canada nằm ở British Colombia.

It is just 15 miles long and is the only desert in the world with a long boardwalk for visitors to enjoy the scenery .

Nó chỉ dài 15 dặm và là sa mạc duy nhất trên thế giới có lối đi lát ván dài để du khách thưởng ngoạn phong cảnh.

Canadians are famous for using the interjection "eh," so much so that it is listed in the Canadian Oxford Dictionary as a legitimate word.

Người Canada nổi tiếng với việc sử dụng thán từ "eh," nhiều đến mức nó được liệt kê trong Từ điển Oxford của Canada và xem đó như một từ trong từ điển của họ.

If you write a letter to Santa and send it to the North Pole , H0HoHo, Canada, you will receive a letter back from Santa!

Nếu bạn viết một bức thư cho ông già Noel và gửi đến Bắc Cực, H0HoHo, Canada, bạn sẽ nhận được một bức thư trả lời từ ông già Noel!

The largest demilitarized border in the world is the US-Canada border .

Biên giới phi quân sự lớn nhất trên thế giới là biên giới Hoa Kỳ-Canada.

In Canada, it is against the law to have comics that portray criminal acts.

Ở Canada, việc có truyện tranh miêu tả các hành vi phạm tội là vi phạm pháp luật.

Members of the Westboro Baptist Church are banned from entering Canada.

Các thành viên của Giáo hội Baptist Westboro bị cấm nhập cảnh vào Canada.

Hawaiian pizza was not invented by the Hawaiians, but by a man from Ontario, Canada.

Pizza Hawaii không phải do người Hawaii phát minh ra mà do một người đàn ông đến từ Ontario, Canada.

In Hudson Bay , there is an area that has less gravity than the rest of the world.

Ở Vịnh Hudson, có một khu vực có trọng lực nhỏ hơn phần còn lại của thế giới.

About 80% of all alcohol consumed in Canada is beer.

Khoảng 80% lượng đồ uống có cồn được tiêu thụ ở Canada là bia.

One Canadian drinks around 79 liters of beer per year!

Một người Canada uống khoảng 79 lít bia mỗi năm!

Canadians are known for being very polite and apologizing a lot.

Người Canada được biết đến là rất lịch sự và xin lỗi rất nhiều.

So much so, that there was an Apology Act passed in 2009 which made apologies inadmissible in court .

Nhiều đến mức đã có Đạo luật Xin lỗi được thông qua vào năm 2009 khiến cho việc xin lỗi không được chấp nhận trước toà.

Around 10% of Canadians are Vegetarian or Vegan.

Khoảng 10% người Canada ăn chay hoặc thuần chay.

Many famous Canadians include Justin Bieber, Jim Carrey, Ryan Gosling, Drake, and Shania Twain.

Nhiều người Canada nổi tiếng bao gồm Justin Bieber, Jim Carrey, Ryan Gosling, Drake và Shania Twain.

After Paris, Montreal is the second-largest French-speaking city in the world.

Sau Paris, Montreal là thành phố nói tiếng Pháp lớn thứ hai trên thế giới.

The longest street in the world is Yonge Street, located in Ontario.

Con phố dài nhất thế giới là phố Yonge, nằm ở Ontario.

It is 1,178 miles (1,896 km) long!

Nó dài 1,178 dặm (1.896 km)!

After the attack on Pearl Harbor during World War 2, Canada declared war on Japan before the US.

Sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng trong Thế chiến 2, Canada tuyên chiến với Nhật Bản trước Mỹ.

Did.

Nhà tù nhỏ nhất trên thế giới là ở Rodney, Ontario.

The smallest jail in the world is in Rodney, Ontario.

Nó chỉ vào khoảng 270 feet vuông (24,3 m2).

It is just 270 square feet (24.3 m).

Nơi nhiều nắng nhất ở Canada là Estevan, Saskatchewan với 2.537 giờ nắng mỗi năm.

The sunniest place in Canada is Estevan, Saskatchewan with 2,537 hours of sunshine per year.

Ở Yukon, Canada, có một quán bar nơi bạn có thể gọi một ly Cocktail Sourtoe - một ly rượu whisky thực sự!

In Yukon, Canada, there is a bar where you can order a Sourtoe Cocktail - containing an actual toe in a shot of whiskey !

Lãnh thổ Tây Bắc có biệt danh là Vùng đất của Mặt trời lúc nửa đêm vì mặt trời hầu như không lặn trong ngày hạ chí.

The Northwest Territories is nicknamed The Land of the Midnight Sun because the sun hardly sets during the summer solstice .

Cứ 1.000 người ở Canada thì chỉ có 459 chiếc ô tô.

For every 1,000 people in Canada, there are only 459 cars.

Nhà máy bia lâu đời nhất ở Bắc Mỹ là Molson Coors ở Canada.

The oldest brewery in North America is Molson Coors Canada.

Nó vẫn đang hoạt động và bắt đầu vào năm 1786.

It is still running and it started in 1786.

Nước máy ở Canada thực sự tốt hơn cho bạn so với nước đóng chai ở đó.

The tap water in Canada is actually better for you than the bottled water there.

Năm 1750, Canada ban đầu được gọi là "Nước Pháp mới.

In 1750, Canada was originally called "New France." The name Canada is derived from "Kanata" which is a Huron-Iroquois word that means village or settlement.

Tên Canada có nguồn gốc từ "Kanata" là một từ Huron-Iroquois có nghĩa là làng hoặc khu định cư.

Poutine is one of Canada's most famous foods.

Poutine là một trong những loại thực phẩm nổi tiếng nhất của Canada.

Đỗ