Windows

Yêu cầu cài đặt .Net Framework 4.5 trước khi sử dụng.

Nếu bạn gặp bất kỳ cảnh báo nào khi tải Ettip thì bạn vào đây để biết thêm thông tin nhé !

Tải về từ Google Drive

Hoặc

Tải về từ Ettip

iOS

Đang phát triển...

Android

Đang phát triển...

Trở lại phía trên !